Lidé chtějí v ulicích více policejních hlídek. To vyznělo z ankety, kterou si nechala vypracovat Policie ČR. Je ale v silách policie takovou věc zajistit? Několik otázek k tomuto tématu zodpověděla mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Jak to vypadá se stavem policistů na služebnách?

V současné době je na okrese Strakonice mírný podstav policistů. Volná místa jsou na Obvodním oddělení v Blatné a ve Volyni.

Jak je to možné? Policie nedoplňuje stavy svých zaměstnanců?

Stavy průběžně doplňujeme. Loni byl ale pozastaven nábor do tzv. nadstavů. A protože v 1. čtvrtletí odešel větší počet policistů například do důchodu, někteří odešli z řad policie na vlastní žádost, došlo k podstavu. A protože výběrové řízení trvá určitou dobu, nemohly být stavy návazně doplněny. Nábor do nadstavů byl letos opět obnoven.

Kde tedy noví policisté jsou?

Nově přijatí policisté jsou zatím ještě v policejní škole. Přihlásilo se hned několik uchazečů, především čerství maturanti. Musejí nejprve projít výběrovým řízením a absolvovat základní odbornou přípravu na policejní škole. Tudíž určitou dobu trvá, než se objeví ve služebně na příslušném oddělení.

Jak dlouho se „rodí“ policista?

Výběrové řízení trvá přibližně 2 až 3 měsíce, odborná příprava 18 měsíců. Ve srovnání s jinými povoláními je to dlouhá doba. Doba základní přípravy je v jednání a předpokládá se její zkrácení. Je ale nutné nové policisty teoreticky i prakticky připravit na výkon nového povolání.

Kladete si nějaké zvláštní podmínky pro nové uchazeče?

Musí to být člověk starší osmnácti let. Podmínkou je také ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav. Uchazeč musí být bezúhonný.

Taková práce bude určitě náročná i na psychiku…

Nezbytným předpokladem pro práci u policie je především schopnost vysokého pracovního nasazení, rychlého rozhodování ve stresových situacích a komunikace s lidmi.

Čím vším musí zájemce o práci u policie projít?

Čeká ho prověrka fyzické zdatnosti, která se skládá z člunkového běhu, běhu na 1000 metrů, celomotorického testu a cvičení kliků. Také psychologického vyšetření a komplexní zdravotní prohlídky včetně testu na drogy. Pak následuje již zmíněných 18 měsíců na střední policejní škole v Brně nebo Jihlavě.

Kam uchazeč, který úspěšně projde základní odbornou přípravou, nastupuje?

Takový policista najde uplatnění především u služby pořádkové a dopravní policie. V současné době hledáme lidi na výkon služby v Blatné nebo ve Volyni. Zájemci získají další informace přímo na policii nebo telefonu 974 237 400.