Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Pod vsí směrem k řece Otavě, naproti hospodě, stojí bývalý mlýn je zde i několik zajímavých stavení.

První zmínky o vsi jsou z roku 1359, kdy se Prudota odtrhl od svých třech bratrů a dostal zdejší část vsi zvanou Dvorec, kde si před rokem 1372 postavil tvrz. Druhá tvrz byla nad vsí v místech kde stojí boží muka. V roce 1509 patří ves k velkopřevorství ve Strakonicích. Dál zde byl Adam Řepický ze Sudoměře, pak Přech Lčovický z Čestic a další. Hasičský sbor zde byl založen po požáru mlýna Josefa Píchy 1.12.1930 a starostou se stal Josef Křivanec. Farou obec spadala ke Štěkni, školou k Řepici, starostou obce zde býval Josef Baron, kovářem zde byl Rudolf Hájek, obchod měla Anna Píchová a na hospodách byli František Přech a Václav Přib /nájemcem byl Josef Michálek.

Do východní části katastrálního území Slaník zasahuje archeologická lokalita germánského sídliště a pohřebiště u Přešťovic, které je chráněné jako kulturní památka. Severně od obce se nachází přírodní památka Pastvina u Přešťovic.

Pokud byste se ze Slaníku chtěli vydat na další výlet, tak ve vzdušné vzdálenosti asi 7 km od obce je například zřícenina hradu Střela a přibližně 10 km je vzdálená rozhledna Velký Kamýk.

Jan Malířský a Anna Turková