Strakonická nemocnice provádí opravy komunikací ve svém areálu. Můžeme předpokládat, že některé z nich budou v letních měsících neprůjezdné. Pacienti, návštěvníci a zaměstnanci strakonické nemocnice by měli v průběhu léta počítat s možnými komplikacemi během pohybu na cestách mezi jednotlivými moderně zrekonstruovanými a dostavěnými objekty. Právě stavební práce a s nimi spojené přesuny těžké mechanizace v posledních letech poškodily komunikace v areálu.

Opravy začaly v úseku od budovy ředitelství k ústavní lékárně, která vede souběžně s Radomyšlskou ulicí. „Žádáme pacienty a návštěvníky o shovívavost a pochopení dopravních problémů," obrací se na veřejnost s prosbou ředitel Tomáš Fiala. „Opravy jednotlivých úseků budou na sebe v průběhu léta navazovat tak, aby letošní práce byly dokončeny v říjnu," dodává Tomáš Fiala.

Součástí plánovaných stavebně dopravních prací je také vytváření nových parkovacích míst.

Opravy komunikací završí komplexní moderní přestavbu celého nemocničního areálu. Stavební práce zde trvaly čtyři roky, poslední objekt byl předán v říjnu loňského roku. Investované stovky milionů korun zefektivnily provoz a stabilizovaly toto zdravotnické zařízení do budoucnosti. Stavební zásahy do budov také výrazně snížily energetickou náročnost provozu nemocnice.