K pohraniční stráži narukoval Zdeněk Bukovskí z Ostravy v roce 1960. Strávil tam dva roky. Jeho rota byla umístěna na zámku Starý Hrozňatov blízko Chebu. „Střežili jsme pohraniční výběžek k Aši. Na věži jsme měli pozorovatelnu. Po padesáti letech jsem se tam před měsícem vrátil a byl jsem mile překvapen, že se zámek opravuje. Dokonce jsem navštívil místnost, kde jsem spával. Jsou to hezké vzpomínky, bylo mi tehdy 19 let,“ řekl Zdeněk Bukovskí. Jako člen Klubu českého pohraničí navštívil o víkendu Strakonice, aby se zúčastnil VIII. národnímu sněmu.

Celkem se sjelo 280 delegátů z klubů celé republiky, přijeli hosté ze Slovenska, Německa a Kuby. Sněm se konal ve strakonické sokolovně.

Aktivity

Klub českého pohraničí je občanské sdružení, které bylo zaregistrováno v roce 1992. „Za největší úspěchy považujeme, že jsme pro naše myšlenky získali 7000 členů a několik desítek tisíc přívrženců, kteří s našimi myšlenkami souhlasí. Za úspěch považujeme i to, že máme ideové protivníky a nepřátele. To ukazuje, že jsme organizací, která je reálnou politickou silou,“ řekl v sobotu předseda Národní rady Karel Janda. „Nejsme organizací bývalých příslušníků pohraniční stráže. Já osobně jsem u pohraniční stráže nesloužil. Pohraničníci jsou mezi námi, ale jenom určitá část. Částečně se věnujeme pohledu do minulosti v tom, že pečujeme o pomníky pohraničníků, kteří při službě na hranici přišli o život vinou těch, kteří ohrožovali českou státní hranici, ať vně nebo zevnitř. Pečujeme i o hroby osvoboditelů Československa. Snažíme se také navštěvovat základní a střední školy, abychom obhajovali historickou pravdu. V některých krajích se daří organizovat i různé vědomostní a výtvarné soutěže. Snažíme se, aby mládež věděla, jaký byl národně osvobozenecký boj, obrozenecká doba i doba výstavby Československa před listopadem 1989,“ dodal.

Publikace

Klub českého pohraničí se věnuje také publikační činnosti. Letos byla vydána například kniha Ve šlépějích Chodů. „Jde o publikace, které jsou kromě textu doloženy také dokumenty,“ upřesnil Janda. „Je potřeba, aby mladá generace neztratila povědomí o minulosti a neztratila pocit hrdosti za to, že jsou Češi,“ řekl.

Cílem VIII. národního sněmu bylo zhodnotit výsledky práce v minulém období a dohodnout se na stanovení úkolů pro období příští.