Památné lípy PodsrpenskéPoslední zachované dřeviny ze stromořadí, vysázeného ze Strakonic k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na Podsrpu. Obvody kmenů 420 a 470 cm, výšky 26 a 29 metrů stáří kolem 150 až 180 let.

Radikální zásah poznamenal především tu ve směru na České Budějovice. Vichřice v pátek 18. srpna ji poškodila natolik, že muselo dojít k jejímu okamžitému ořezu. "Byl v podstatě zázrak, že se nerozlomila úplně a nespadla na okolní domy a silnici," ukazuje pracovník odboru životního prostředí Miroslav Šobr na obrovskou trhlinu v jejím kmeni. "Zkusíme ponechat torzo, které by ji připomínalo. Není ale vyloučené, že ji budeme muset nechat pokácet úplně," dodal.

Už v roce 2005 byly její koruna zabezpečena proti rozlomení. Silné popruhy tak plnily svoji funkci 12 let. 

Zásah neunikl pozornosti místních obyvatel. Eva Slováčková (81) ji pamatuje od svých 20 let, kdy se do baráčku na Podsrpu přistěhovala. "Když se dívám na to, jak mizí, buší mi srdce. Víte, sloužila i jako hromosvod, ale byla také duší Podsrpu. Když se zelenala, vypadala jako brána," loučila se s památným stromem. Ale i tak nutnost zásahu chápe. "Být páteční vichřice silnější, spadla by. A dost možná právě na nás," dodala. 

Památná lípa na strakonickém Podsrpu nakonec padla. Sbohem.

Ořezání stromů zajišťovali strakoničtí profesionální hasiči. Druhá lípa nebyla tolik poškozena, přesto došlo i na její úpravu.