Orgánem příslušným k rozhodnutí o poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč (včetně) je rada města a v částce vyšší než 50 000 Kč je to zastupitelstvo dle návrhu komise pro sport a volnočasové aktivity.Účelem vyhlášeného programu je zachování možnosti pravidelné sportovní a volnočasové činnosti či zvýšení zájmu o sport a také snaha přispět k rozšíření nabídky akcí.