V poslední části, která není ještě uzavřena sídlí odbor dopravy města, a tak se s touto částí počítalo až v poslední etapě. Jedná se o oblast od Erbenovy k Plánkově ulici.

Termín uzavření tohoto posledního úseku je posunut na pondělí 18. září. Rekonstrukce ulice má skončit nejpozději 6. prosince letošního roku.