Za nejvýznamnější historickou stavbu obce je pokládán osmihranný kostel Navštívení Panny Marie, jehož základní kámen byl položen 21. 3. 1977. O rok později byl pak kostel vysvěcen. Historie kostela je úzce spojená s obrazem Panny Marie Pomocné, který je umístěn uprostřed hlavního oltáře. Obraz dostala hraběnka Polyxena Ludmila ze Šternberka, umístila ho do své skočické tvrze, kde v roce 1672 došlo k požáru. Obraz byl však v troskách tvrze nalezen nepoškozený a kostel tak byl postaven jako vyjádření úcty k Panně Marii.

Dalším místem, které ve Skočicích stojí za návštěvu, je skočická tvrz, která je však považována za architektonicky nevýraznou stavbu a v současné době je bohužel v nepříliš dobrém stavu a pokud brzy nedojde k opravám, hrozí jí zánik. Tvrz pochází pravděpodobně z 80. let 16. století. Původně renesanční budova byla po požáru v roce 1672 upravena barokně a dnes tvoří jihovýchodní nádvoří hospodářského dvora.

Nejzajímavější částí skočické tvrze je průjezd severojižního křídla, který se dochoval v původním stavu, a to s renesančními bosovými portály, které však bohužel nejsou zcela dochovány. Klenba průjezdu je tvořena zajímavou dvojicí křížových kleneb s výsečemi, rámci a diamantovými prohlubněmi. Zajímavá valená hřebínková klenba s výsečemi se dochovala i v sousední místnosti.

Nad Skočicemi se vypíná skoro 667 metrů vysoký kopec zvaný Hrad nebo také Lány. Na vrcholu Hradu najdete hraniční kámen z roku 1705. Nedaleko něj pak byl v roce 2004 nalezen další, pravděpodobně ještě starší, kámen, který také sloužil jako hraniční.

Skočický hrad funguje však také jako přírodní rezervace, setkat se zde můžete se vzácnými a chráněnými druhy ptáků, například je to holub doupňák, lejsek malý nebo jeřábek lesní.

Stejně tak tu můžete najít vzácné byliny jako je sasanka pryskyřníkovitá, kostřava různolistá a mnoho dalších rostlin.

Robina Lískovcová