Dnes je počet policistů stejný, lidé je ale vídají. Michal Mojdl z Volyně si na nedostatek policistů ve městě nestěžuje. „Nemůžu říct, že bych policisty vyloženě postrádal. Ve městě je vídám, někdy se ale stane, že nejsou tam, kde by zrovna měli, protože jsou jinde. Ale chápu, že mají velký rajon a nemůžou být všude," podotkl s tím, že Volyně není zrovna město zločinců.
S tím souhlasí i starosta města Václav Valhoda. „Zásadní problémy tu nemáme. Pravdou ale je, že policistů je málo a mají velký rajon. Nejčastěji jsou dopravní hlídky na náměstí, kde kontrolují řidiče nebo po ránu hlídají přechody pro chodce, když jdou rozespalé děti do školy," popsal.
Policisté v ulicích
Úkonů, které policisté ve Volyni v rámci obchůzkové služby provádějí, je podle vedoucího obvodního oddělení Volyně Petra Nováka více. „Kromě dohlížení na bezpečnost žáků cestou do školy a ze školy, mají policisté povinnost dohlížet na veřejný pořádek či na bezpečnost a plynulost v dopravě a další," podotkl. Dodal, že obchůzkovou činnost provádí v rámci možností po celém teritoriu, které má přibližně dvě stě kilometrů čtverečních, zejména však v rámci města a jeho okolí. Výkon služby je rovněž směřován do míst, kde dochází k nárůstu trestné činnosti, případně do míst, kde jsou pořádány kulturní či společenské akce jako je Rallye Šumava.
O činnosti v ulicích vypovídají podle velitele oddělení Petra Nováka výsledky z obchůzky. „Například za první tři měsíce v tomto roce jsme řešili v ulicích celkem 188 událostí, v roce 2013 celkem 480, v roce 2009 necelou stovku," přiblížil situaci.
Navzdory stejnému počtu policistů ve Volyni došlo ke nížení nápadu trestných činů. V roce 2008 přijali volyňští policisté celkem 191 trestních oznámení, v roce 2013 to bylo celkem 145 oznámení.

Otázka pro kriminalistu Josefa Kadlece

Josef Kadlec pracuje od roku 2004 pro Službu kriminální policie a vyšetřování ve Strakonicích, kde má se svým kolegou Bohumilem Votavou na starosti násilnou trestnou činnost v rámci okresu Strakonice.
Na Obvodním oddělení ve Volyni sloužil od roku 1998 do 2004.

Jak vypadala situace ve Volyni v době, kdy jste na obvodním oddělení sloužil?
V době, kdy jsem do Volyně nastupoval, bylo na obvodním oddělení asi dvacet policistů včetně vedoucího a zástupce.
V okolí Volyně je více rekreačních oblastí, chatové a zahrádkářské kolonie, v okolních vesnicích víkendové chalupy, takže nás v rámci služby trápily krádeže vloupáním do těchto objektů. O víkendech, pátky, soboty, docházelo občas k různým výtržnostem, když se mládež vracela z diskoték.
V rámci obvodního oddělení se zajišťovala nepřetržitá služba a současně se policisté snažili být v ulicích, jezdit do okolních obcí, které spadají do působnosti obvodního oddělení.
V průběhu mého působení na OOP Volyně došlo během krátkého období ke snížení tabulkových míst, tím pádem se snížil počet policistů do služby, což s největší pravděpodobností zaznamenali také občané Volyně a jejího okolí.

Petr Novák, velitel OO Volyně:

Volyně – Velitelem Obvodního oddělení ve Volyni je nadporučík Petr Novák od roku 2011. Do Volyně přišel ale v roce 2004. „Za celou dobu co sloužím na Obvodním oddělení ve Volyni, jsem nezaznamenal stížnosti obyvatel na situaci, že policisté nejsou v ulicích města Volyně," říká.

Na pozici velitele obvodního oddělení jste od roku 2011. Kde jste byl před tím?
V roce 2004 jsem přešel ze skupiny dopravních nehod ve Strakonicích právě na Obvodní oddělení Volyně do funkce zástupce vedoucího oddělení. Tím byl tehdy npor. Rataj. Po jeho odchodu do civilního sektoru v roce 2011 jsem byl ustanoven do funkce vedoucího oddělení.

Jak jste přijal fakt, že podle volyňských obyvatel je policistů v jejich městě málo a že nejsou v ulicích vidět?
Za celou dobu co sloužím na Obvodním oddělení ve Volyni, jsem nezaznamenal stížnosti obyvatel na situaci, že policisté nejsou v ulicích města Volyně vidět.
Služební obvod oddělení čítá přibližně dvě stě kilometrů čtverečních. V teritoriu oddělení máme na starosti osmdesát pět obcí. Obchůzkovou službu samozřejmě dělíme mezi všechny obce spadající do našeho teritoria.
V samotném městě Volyně je obchůzka plánována každý den, a to jak v denní, tak i v noční době.
Každý vedoucí obvodního oddělení by přivítal zvýšení počtu policistů na oddělení, ale je určen systemizovaný stav policistů a s tím musíme pokrýt veškeré činnosti, které obvodní oddělení vykonává. Zvýšil se počet hodin v obchůzkové službě, což zapříčinilo i velký nárůst řešených přestupků v dopravě a, dle mého názoru, to i jistou měrou vede ke snížení nápadu trestné činnosti. Snížení nápadu trestné činnosti je výsledkem více faktorů, mezi které řadím především dobrou práci řadových policistů.