Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 814 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo kladné migrační saldo (+458) i příznivý vývoj přirozené měny obyvatelstva (+356).

Živě se v kraji narodilo 5098 dětí, z toho 2645 chlapců. Počet narozených dětí byl nepatrně vyšší než ve stejném období minulého roku (+18). V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech Český Krumlov a České Budějovice, nejnižší naopak v okrese Jindřichův Hradec. Jako prvorozené se narodilo 47,8 % dětí, druhorozených bylo téměř 38,1 % a zbylých 14,1 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství se opět meziročně zvýšil a jen polovina dětí se narodila sezdaným párům.

Ve sledovaném období zemřely 4742 osoby (z toho 2 441 mužů), což bylo o 558 méně než před rokem.

Vyšší počet narozených dětí než zemřelých osob zvýšil během 1. až 3. čtvrtletí počet obyvatel kraje o 356 osob. K vyššímu zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo zejména v okresech České Budějovice a Český Krumlov, naopak v okresech Tábor a Jindřichův Hradec byl vývoj přirozené měny nepříznivý.

Do konce 3. čtvrtletí 2016 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 4322 obyvatel, o 458 osob méně se z něj odstěhovalo. Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1185 osob, do ciziny se odstěhovalo jen 564 osob. Ve sledovaném období byly uzavřeny 2763 sňatky, což je o 295 sňatků více než před rokem. Rozvedeno bylo 1192 manželství, tedy nepatrně více než v 1. až 3. čtvrtletí 2015.