"Ředitelství silnic dálnic využilo tohoto omezení, protože oprava přejezdu probíhala za úplné uzavírky silnice I/22. Komunikace mezi Katovicemi a Horažďovicemi je tak nyní z důvodu oprav uzavřena, a to až do 30. října," řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice.

Veškerá doprava je nyní vedena po objízdné trase následovně:

Katovice – Strakonice - silnice č. I/4 – MUK Nová Hospoda – silnice č. I/20 – Sedlice – Blatná – Tchořovice – Lnáře – Kasejovice – Životice – silnice č. II/188 – Oselce – Defurovy Lažany – Velký Bor – Horažďovice (obousměrně). Pro směr Horažďovice lze v úseku Strakonice – Sedlice využít objízdnou trasu po silnici č. II/173.

Objížďka pro linkovou osobní dopravu (BUS):

Katovice – silnice č. I/22 – silnice č. II/172 – silnice č. III/17210 – silnice č. I/22 – silnice č. III/02217 – zastávka Horní Poříčí a dále po trase dle licence (obousměrně).

Přejezd je hotov. Silnice je uzavřena do konce října.Přejezd je hotov. Silnice je uzavřena do konce října.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Železniční přejezd v blízkosti zastávky Dolní Poříčí byl výrazně poškozen při bleskových záplavách letos v červnu. "Po demontáži přejezdové konstrukce, snesení koleje a odtěžení materiálu kolejového lože bylo zjištěno rozsáhlé poškození konstrukčních vrstev železničního spodku, zejména pak systému odvodnění," řekl tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Ředitelka strakonického muzea Ivana Říhová obdržela od Suverénního řádu maltézských rytířů cenné vyznamenání.
Běžná cesta do kostela měla tečku v podobě významného ocenění

Přejezd byl provizorně opraven. Bylo upraveno odvodnění nebo osazena nová prahová vpusť na komunikaci I/22. Vzhledem k rozsahu poškození byla objednána nová přejezdová konstrukce, nicméně její dodací lhůta je zpravidla minimálně dva měsíce. Nasycená půda a nestabilní konstrukční vrstvy vyvolaly potřebu dalších úprav, včetně zesílení pražcového podloží. Na přejezd musela být dočasně instalována původní konstrukce z roku 2014, která byla na hranici své životnosti. "Po dodání nové jsme zahájili kompletní opravu přejezdu, která skončí 26. října," dodal Jan Nevola.

Správa železnic v současné době neplánuje další rekonstrukce přejezdů na Strakonicku.