Na Zelený čtvrtek odletěly zvony do Říma. Místo nich obcházely děti obce s řehtačkami. Tak to bylo až do Bílé soboty. 

Zvyk, kdy na velikonoční pondělí chodí chlapci s pomlázkami, aby dívky vyšlupali, je známý dost. Mnohdy se ale neví, proč se to dělá. Je to proto, aby tím děvčata takzvaně pomladili.