Stavební akce přijdou na pět milionů korun. „Rekonstrukce bude opět kompletní. Znamená to vybudování nového vodovodního řádu, kanalizačního řádu, veřejného osvětlení s dokončením komunikace a chodníků,“ řekl starosta Miroslav Fenc.

Letos byla v Bavorově dokončena první etapa oprav za šest milionů korun v délce 150 metrů. V následujících letech by mělo sídliště, ve kterém jsou komunikace staré 35 let, projít kompletní proměnou.

„První etapu jsme kromě jednoho milionu korun hradili z našeho rozpočtu,“ dodal Miroslav Fenc.

Doufá, že i na druhou etapu se jim podaří část peněz sehnat z dotačních titulů.

Lenka Pokorná