Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o ., technická skupina zahájí 19. března blokové čištění místních komunikací a chodníků včetně okrajů města. O čištění v jednotlivých obvodech města budou obyvatelé vždy včas informováni dopravním značením, které bude osazeno v souladu se zákonem a technickými předpisy o provozu na pozemních komunikacích a dále v městském rozhlase. V případě nepříznivého počasí, bude úklid probíhat v náhradním termínu.
Středa 19. 3.
nám. Svobody, Husova, Ulička, Alešova, Kalinovo nám. , Hejdukova
Pátek 21. 3.
Písecká, Komenského, Parkánská, Mokrého, Majerova, Pivovarská
Pondělí 24. 3.
Kodádkova, Park J. Pavla II, Staropoštovská, Zahradní, Na Valše, Dr. Hajného, Zámecká, Za Kapličkou
Středa 26. 3.
Rybářská, Říční, Mlýnská, Tylova, Elektrárenská, Kampanova, park u Kulturního domu
Pátek 28. 3.
A. Křížka, Heritesova, Vrchlického, Jiráskova, ČSLA, Zeyerova, Palackého,
V Líse
Pondělí 31. 3.
Nádražní, Na Žabce, koupaliště Škorna, sídliště Škorna, hala
Středa 2. 4.
nám. 5. května, Šumavská, Severní, Waldhauserova, Bavorovská
Pátek 4. 4.
sídliště Smetanova, garáže, Míru, Petra Chelčického
Pondělí 7. 4.
Budějovická, Radomilická, Legií, Revoluční, Švermova, Sovova, Fučíkova, Čelakovského, P. Bezruče, Chmelenského, chodník k JD
Středa 9. 4.
Výstavní + Za Družbou, Na Žabce, školka, garáže Výstavní, Alf. Šťastného, Vinařického, U Starých stodol
Pátek 11. 4.
Stožická, Holečkova, Chelčická, Družstevní, Nerudova, Nová, Štítného, Havlíčkova
Středa 16. 4.
Tyršova, Rechle, Fűgnerova, Lesní, Chaty, k jatkám – zahrádkářská kolonie