Už od pátku 7. června zůstali obyvatelé obce Osek, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, bez pitné vody. Ta byla Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích (KHS) do odvolání označena jako užitková. Místní si stěžovali, že jim nebyla zajištěna cisterna s pitnou vodou. Starosta Oseku Miloslav Kinkor všem, jejichž voda nebyla pitná, ale namísto ní zajistil balenou vodu v PET láhvích. „Může si pro ni přijít každý, kdo potřebuje. Je na úřadě k dispozici zdarma," vysvětlil.

Místní lidé o této možnosti prý nevěděli. Jednou z obyvatelek obce, která nemohla pít vodu z kohoutku, je i Michaela Jounová. „Vůbec jsem to netušila. Vodu jsem domů vozila sama. Vím jen, že oznámili, že voda není pitná až do odvolání, ale že bychom si mohli vzít láhve s vodou na obci, už ke mně nedošlo," říká.

Oznámení o náhradním řešení obec vyvěsila na svou vývěsku na návsi i na internetových stránkách obce.

Podle aktuálních informací KHS by voda v oseckém vodovodu již měla být pitná. Na seznamu dále zůstávají obce Dunovice, Chrášťovice, Litochovice, Jinín.

Tip Deníku– Pokud nastanou neočekávané události, obraťte se na vedení obce. Tam budou mít veškeré informace, jak v daných chvílích postupovat.
– Sledujte také obecní vývěsky či internetové stránky obce.
– Užitečné informace najdete i na webu KHS na adrese www.khscb.cz. Tam najdete i aktuální seznam obcí, jejichž voda ještě stále není pitná.

Bez vody zůstávají čtyři obce Strakonicka

Ze sedmi obcí Strakonicka, které měly problémy s vodou, zůstaly na seznamu Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích (KHS) čtyři: Dunovice, Chrášťovice, Jinín a Litochovice.

Starosta obce Chrášťovice Stanislav Komrska Strakonickému deníku potvrdil, že lidé vodu z vodovodu stále pít nemohou. „Ve středu tu byli z ČEVAKu a řekli, že ještě jeden vrt je zatopený. Pokud vydrží počasí, potrvá to minimálně týden," popsal. Dodal, že pitnou vodu lidem zajišťují z cisterny. Užitková voda z kohoutků teče od 7. června.

Na cisternu jsou od 3. června odkázaní i Dunovičtí. Znečištění vody je podle rozborů mechanické. Strakonickému deníku to včera potvrdila starostka Cehnic, kam Dunovice spadají, Helena Sosnová. „Vodu zkoumal ČEVAK a.s. Z výsledků vyplývá, že znečištění je přechodné a až se kal usadí, bude možné vodu využívat jako pitnou," řekla.

Podobně je na tom i obec Jinín. Tam jsou obyvatelé bez vody od neděle 9. června.

Ačkoliv jsou Litochovice také na seznamu KHS, starostka obce Radka Božková uvedla, že jejich voda je čirá a bez zápachu.

V Bavorově, Oseku, Malenicích a Velké Turné už by měla být voda v pořádku. Krajská hygienická stanice to píše na svých webových stránkách.