Jaký ekologický dopad bude mít plánovaná výstavba obřího dřevozpracujícího závodu rakouské firmy Holzindustrie Schweighofer nedaleko Vodňan? Kam půjde voda, kterou závod vypustí, a v jaké kvalitě? Takové otázky zajímaly Vodňanské na posledním veřejném projednání v minulých dnech.
Otázku o vypouštění vody položil investorům vodňanský hydrobiolog Richard Faina. Zástupce investora Peter Kajánek na ni však neuměl přesně odpovědět. „Řešení odpadní vody bude řešeno v projektové dokumentaci," uvedl. Doplnil, že na pilách v Rumunsku voda před vypuštěním do vodních toků projde důkladným čištěním.
O to, že by vypouštěná voda mohla ohrozit ryby, ředitel Střední rybářské školy Vodňany Karel Dubský strach nemá.
Současně ale vyslovil obavu z dešťové vody. „Úbytek orné půdy je nezdravý jev," podotkl. V případě pily by se mělo jednat o zábor zemědělské půdy, jejíž bonita je z 94,45 % III. třídy (tzn. průměrná produkční schopnost) a z 5,55 % IV. třídy (tzn. podprůměrná produkční schopnost).
Podle informací z firmy by tyto vody měly být sváděny speciální kanalizací do odtokové kanalizace, která bude opatřena potřebnou filtrací.
Obavy místních lidí ale trvají. Jiří Svěchota, který se veřejného projednání zúčastnil, redakci v emailu dokonce položil otázku, kde bylo hnutí DUHA. „Předpokládal jsem, že budou vystupovat v diskuzi a bránit naše zelené bohatství," píše. Zeptali jsme se za něj. Tiskový mluvčí hnutí Jan Piňos byl z našeho dotazu překvapený. „Řešíme Šumavu, o pile nic nevíme," řekl.
Firma slibuje, že provoz pily bude čistý a ekologický. Prostředí však může zhoršit případná výstavba. Nejasná je také budoucí rekultivace v případě uzavření závodu.

Plánovaný odpad

Předpokládaná množství ročně produkovaného odpadu v rámci závodu, který bude vyžadovat likvidaci ve specializovaných zařízeních:
– zbytkový odpad: 1 600 m3 ročně
– plasty: 34 t ročně
– papír: 17 t ročně
Při přepočtu na velkoobjemové kontejnery (37 m3 /kontejner)
– zbytkový odpad: cca 43 kontejnerů ročně
– plasty: cca 18 kontejnerů ročně
– papír: cca 5 kontejnerů ročně

Spotřeba vody

Spotřeba vody v závodu by měla dle informací investora činit cca 4,8 m3 za hodinu. Převážná část vody pro výrobní procesy by měla být odebírána z vrtu umístěného v rámci areálu.
Z vodovodního řadu se přitom
předpokládá odběr pitné vody pro běžnou spotřebu zaměstnanců. V rámci jedné směny
bude v areálu závodu pracovat celkem cca 170 osob. Uvažovaná spotřeba vody na osobu za směnu je výši cca 6,9 litrů.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA

Hodnocení dopadů investice na životní prostředí je součástí posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. EIA. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu. Zabývá se kompletním hodnocením dopadů na životní prostředí a dle platné
legislativy není možné povolit záměr, který by vykazoval významné negativní dopady.