Radní přidělovali finance na sport. Odsouhlasené finanční příspěvky jdou z rozpočtu a jsou určené pro sportovce do osmnácti let na letošní rok.

„Přispěli jsme těm subjektům působícím na území města, jejichž mládež je opravdu zapojena do pravidelné činnosti,“ vysvětlil místostarosta Karel Vlasák. Vodítkem jim přitom bylo stanovisko sportovní komise.

Dostalo se tak celkem na dvanáct místních organizací. Nejvíc dostala TJ ČZ, a to 69 600 korun. Nejméně SK Cyklo Macner, který obdržel 800 korun. Dále například hokejistům přisypalo město 39 200 korun, TJ Fezko získalo 27 800 korun, částka pro SK Strakonice 1908 je 34 400 a pro Junák 19 000 korun.

„Částky jsou vypočítané na základě počtu členů, který je podložený podrobným jmenným seznamem,“ zdůraznil místostarosta.