Částka, kterou musí za rok za jednoho předškoláka obec zaplatit, se mění z dosavadních pěti tisíc korun na pětasedmdesát procent průměrných neinvestičních výdajů v mateřských školách.

„Ve strakonických mateřinkách máme umístěny děti i z řady okolních obcí, a ty nám podle písemné dohody platí. Budeme s nimi nyní uzavírat dodatky k příslušným již existujícím smlouvám,“ uvedl tajemník městského úřadu Jan Tůma.

Za poslední dobu zmíněné výdaje vzrostly poměrně výrazně. Původně to bylo 7028 korun na jedno dítě, v roce 2007 už dokonce 11 709 korun. Jedná se přitom vždy o čísla vypočítaná z roku předešlého. „Aby se nemusely takové dodatky uzavírat každý rok, tak jsme stanovili pevnou procentuální sazbou,“ vysvětlil tajemník.