Vznikly tři učebny, technické zázemí a zajištěn je i bezbariérový přístup výtahem. Školské zařízení bylo vybaveno pro zájmové a neformální vzdělávání.

Prostory základní škola bude využívat pro výuku technických a řemeslných oborů, přírodovědných předmětů a ke zkvalitnění volnočasových aktivit. Učebny jsou vybaveny moderními pomůckami. Žáci je budou využívat v rámci výuky, a tím bude rozvíjena jejich samostatnost a tvořivost. Projekt je podpořen z „Integrovaného regionálního operačního programu“ 56. výzva IROP – Infrastruktura pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání – SC 2.4.

Eva Kašparová, MěÚ Vodňany