Od příštího měsíce začne na Lnářsku fungovat pečovatelská služba. Zajišťovat ji bude Oblastní charita (OCH) Strakonice.

Informace

Začátkem září projednával obecní úřad nabídku OCH. Svolal i starosty okolních obcí a zároveň sezval občany na besedu. „Seniorů se ale mnoho nesešlo. Myslím, že je to i tím, že jim to nedovolil zdravotní stav či nejsou zvyklí mluvit o těchto problémech na veřejnosti. Přesto jsme v rámci blatenského regionu rozdali informační letáčky a katalog poskytovaných služeb a cen,“ uvedla starostka Stanislava Mašková.

Marie Kubátová (72) si přišla informace poslechnout. Myslí si, že někteří lidé zkraje „okouknou“, jak to bude fungovat a pak začnou pečovatelskou službu využívat. „Na vesnici je to na stáří hrozné,“ říká. „Doktor, řezník, holič i další služby jsou až v Blatné a člověk nechce nikoho obtěžovat, aby ho do města dovezl. A autobusem je to na půl dne.“

Nabídka služeb

Od října budou ve Lnářích dvě terénní pracovnice. Zajistí potřebným lidem nejen péči spojenou s osobní hygienou, odvoz k lékaři, pro léky, ale mnoho dalších úkonů včetně obstarání nákupu či úklidu. „Pokud bude zájem,tak i osobní asistenci nebo půjčování kompenzačních pomůcek, protože charita má s komplexní péčí o seniory dlouholeté zkušenosti,“ doplnila starostka.

Péče schází

Pečovatelská služba ve Lnářích před několika léty bývala, ale byla zrušena. „Stojíme o to, aby se sem zas vrátila. Protože jediné, co funguje, je rozvoz obědů z družstevní vývařovny,“ dodala Mašková.