Naposledy strakonická radnice udělovala čestná občanství v roce 2009. Prvním oceněným tehdy byl Josef Režný – nestor strakonických dudáků, jeden z největších znalců dudácké hry, odborník v oboru lidových hudebních nástrojů, autor učebnic hry na dudy, zakladatel Prácheňského souboru pís-ní a tanců i organizátor mezinárodního du-dáckého festivalu.

Druhým oce-něným byl Ladislav Rom – hudební pedagog, všestranný muzikant, kapelník dechové kapely Nektarka.

V seznamu osobností, které se podle historických pramenů staly čestnými občany města, je celkem čtrnáct jmen. Původně mezi nimi byl rovněž komunistický prezident Klement Gottwald, kterému však bylo v roce 2012 čestné občanství zase odňato.