Nejen poslední den školního roku, ale i poslední den na Základní škole ve Střelských Hošticích zažili páťáci Jaroslav Dykun, Adriana Kopkašová, David Křivanec, Aneta Pašavová, Zdeněk Pivnička a Tomáš Polanka. V jejich dosavadní škole se totiž učí od první do páté třídy. Od září se tak spolužáci rozprchnou do jiných lavic.
Například Adriana Kopkašová půjde do školy v Horažďovicích. „Nikdo z mých současných spolužáků tam nejde, ale já už tam nějaké kamarádky mám," zmínila se těsně po té, co si z ruky třídní učitelky Hany Křešničkové převzala závěrečné vysvědčení. „Mám čtyři dvojky. A z těch samých předmětů jako v pololetí, takže žádná změna," krčí rameny s potutelným úsměvem.
Zatímco loučení se školou si páťáci užívali, Haně Křešničkové se místy chvěl hlas. „To víte, každé loučení je těžké," podotkla učitelka, která na střelskohoštické škole učí šestnáct let. S páťáky se loučila po třech letech. „Měla jsem je ještě v první a čtvrté třídě," dodala.
Vysvědčení svým žákům předala slavnostně ve společenské síni v místním zámku. Poté se všechny děti přesunuly zpět do školy, kde dostaly vysvědčení i ostatní děti. Následně děti nastoupily před školu, kde vytvořily uličku právě pro páťáky a za doprovodu bubínků, tamburín dalších nástrojů je ze školy vyprovodily. Páťáci si pak přiťukli s učitelkami i ředitelem školy Romanem Krejčím.