Strakonická radnice nechala dětská hřiště a sportoviště obehnat páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN a umístila k nim ceduli o uzavření. Jak řešíte sportoviště v Blatné?

Přistoupili jsme ke stejnému modelu jako ve Strakonicích. Pásky kolem sportovišť a cedule, že objekt je uzavřen. Dodržování hlídá městská policie.

Má dávat pokuty?

To ne, jen řešit vše domluvou. Samo o sobě je tohle opatření je na hraně. Už takhle posedávají děti doma u počítačů a město jim ještě zavře hřiště. Ale nedá se nic dělat. Zvažovali jsme tento krok, ale nakonec jsme se rozhodli chránit tím i město v případě, že by se objevily později dotazy jak jsme postupovali v krizovém období.

Uzavření dětských hřišť. Opatření ve Strakonicích.
VIDEO: Zákaz vstupu! Hřiště pro děti obepínají pásky

Jde jen o sportoviště města?

Oslovili jsme také místní sokol a tělovýchovnou jednotu. Oba spolky nám okamžitě vyšly vstříc a svá sportoviště také uzavřely.

Seznam uzavřených hřišť a sportovišť v Blatné:
Tř. T. G. Masaryka (vedle ZŠ)
Ul. Holečkova (vedle ZŠ)
Rákosníčkovo hřiště
Hřiště v Mateřské škole Šilhova
Ul. Šilhova (u sběrného dvoru)
Ul. Brigádnická
Dvě hřiště v ul. Nad Lomnicí (vnitroblok, vedle kotelny)
Ul. Na Hřebeni
Skatepark u zimního stadionu
Venkovní posilovna u letního stadionu (workout hřiště)
Hřiště v osadě Řečice