„Parkoviště bylo předáno do předčasného užívaní. Firma Casta – dopravní stavby, s.r.o. Písek, nám vyšla maximálně vstříc a dokončila parkoviště tak, aby mohlo sloužit všech 161 parkovacích míst,“ řekl Václav Býček.

Cena investiční akce byla vysoutěžena v hodnotě 21 024 249 Kč včetně DPH. Náklady na investici budou plně hrazeny z rozpočtu města.

Součástí budování parkoviště na Beranově dvoře je zřízení 13 parkovacích míst u DDM a OSSZ.

Kromě parkovacích míst mohou lidé na místě využívat i připojení pro elektrokola a v budoucnu i elektromobilů. Součástí projektu bylo také vybudování veřejných toalet.

Lukáš Strnad