Bude to tak po dobu, kdy bude platit vládou vydané opatření o zákazu volného pohybu osob na území České republiky. Vedení města prosí, aby lidé využívali toto opatření pouze v nutném případě a na dobu nezbytně nutnou pro zajištění základních potřeb, což je například nákup potravin a drogerie nebo vyzvednutí léků v lékárně.