„Revitalizací zde vznikne nový krásný prostor sloužící pro odpočinek a relaxaci,“ řekl starosta Luboš Peterka.

V současné době prochází celý park zásadní obnovou. Byly odstraněny všechny původní keře a rostliny včetně několika vzrostlých náletových stromů. Z původních stromů zde zůstaly pouze dva katalpy a vysazeny budou ještě další tři. Rekonstrukcí prochází i chodníky. Zakládá se nový parkový trávník.

Park bude osázen okrasnými keři, trvalkovým rostlinami a doplněn šesti lavičkami. „Vedle pomníku Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Americké armády budou zasazeny dva javory. V rámci letošních oslav 100 let republiky bude 12. října uprostřed parku slavnostně zasazena památná lípa,“ doplnil starosta.

Náklady na revitalizaci, by neměly přesáhnout 600 tisíc korun.