Většina jsou to ženy s malými dětmi. Ubytováni jsou především v soukromých nebo pronajatých objektech. „Je důležité si uvědomit, že nikdo z nás v tuto chvíli neví, zda boje na Ukrajině budou trvat ještě měsíc, dva nebo také rok. A také nemůžeme predikovat, zda se budou mít tito lidé kam, nebo spíše do čeho vrátit. Z tohoto důvodu se snažím přistupovat k ubytovávání s odpovědností, která zajistí přinejmenším jistotu bydlení v horizontu měsíců, nikoli týdnů nebo dnů,“ dodal Milan Němeček.

Od 15. března město Vodňany otevřelo transparentní účet na pomoc lidem z Ukrajiny. Je zaměřen především na pomoc ukrajinským občanům, kteří jsou ubytováni v ORP Vodňany. Číslo transparentního účtu je: 123-5455230227/0100.

Městský úřad Strakonice zřídil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v ubytovně bývalé restaurace Palermo. V současné době je naplněna kapacita na 32 míst. „Jeden pokoj je připravený pro další tři lidi, kteří mají dorazit během jednoho až dvou dnů,“ řekl pracovník krizového řízení MěÚ Strakonice Peter Kurek. Podle něj se ale město na pomoci uprchlíkům podílí tak 15 procenty. „Mnoho lidí bydlí u svých známých nebo využili soukromých nabídek,“ dodal.

Co se týká lidí v Palermy, jde o uprchlíky z Charkova, Donbasu či Zakarpatské Ukrajiny. Obyvatelé Strakonic se jim podle Petera Kureka snaží velmi pomáhat. Nosí oblečení, teplé obědy a podobně.

Do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny by se rády zapojily i malé obce, ale narážejí na problém ubytování. Například v Mačkově na Blatensku by podle starostky Hany Míkové mohla obec použít pouze sál kulturního domu. Obec měla kdysi v plánu zřídit obecní byt, ale ze záměru sešlo.

Podobně je na tom obec Dřešín. Také zde obecní úřad neeviduje oficiální ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Podle starosty Zdeňka Poleníka by muselo jít o soukromou aktivitu.