Krajský soud dospěl k jednoznačnému závěru o existenci vad volebního procesu v komunálních volbách ve Strakonicích, zapříčiněných účelovým postupem Strakonické Veřejnosti vůči politické konkurenci v období volební kampaně a době jí bezprostředně předcházející, jímž byly uplatněním vlastních pravomocí a vlivu tohoto politického subjektu omezovány podmínky pro vedení volební kampaně politické konkurence způsobem pro politickou konkurenci nepředvídatelným. "Zároveň bylo Strakonickou Veřejností této své mocenské a informační převahy využíváno ve vlastní kampani. Tímto došlo k podstatnému narušení rovnosti a férovosti volební soutěže, v jehož důsledku byly výsledky komunálních voleb do Zastupitelstva města Strakonice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 hrubě ovlivněny," stojí v usnesení.

Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná.

Strakonice - Krajský soud v pátek 17. května rozhodl o neplatnosti voleb ve Strakonicích v říjnu 2018. Vyhověl tak návrhu neúspěšného kandidáta Karla Janského (Změna pro Strakonice) na neplatnost voleb. Karel Janský poukazoval na nerovné podmínky předvolebního boje ze strany hnutí Strakonická Veřejnost a především starosty Břetislava Hrdličky. Jak oba reagovali na verdikt soudu?

Karel Janský (Změna pro Strakonice): "Jsem pochopitelně rád, že mi krajský soud dal za pravdu a je mi jen líto, že dokázání této pravdy trvalo čtyři roky. Mým cílem bylo poukázat na to, že hnutí Strakonická Veřejnost odřízlo Strakonice od běžného života, ukázat na to, že skupina lidí zprivatizovala veřejný majetek a že tato skupina lidí v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou nastolila ve městě atmosféru 50. let. Díky výroku krajského soudu budou Strakonice nyní pod drobnohledem, což bude zárukou opravdu demokratických voleb."

Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost, starosta města): "Za svoji osobu mohu říci jen to, že krajský soud nerespektoval závěry Ústavního soudu a dal se s ním do boje. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Jako lídr hnutí Strakonická Veřejnost mohu říci, že naším prvním krokem bude porada s právníkem. Více v tuto chvíli, kdy je verdikt krajského senátu znám jen několik desítek minut, říci nemohu."