Takzvané nadstandardy – možnost připlatit si v nemocnici tu část zdravotní péče, kterou pojišťovna nehradí – už neplatí. Ústavní soud 2. července tuto možnost s okamžitou platností zrušil.

Důvod? Názor soudu je takový, že vymezit rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění může zákon, nikoliv vyhláška. „Nejčastěji pacienti využívali tuto možnost v případě lehké sádry či aplikace nitrooční čočky," řekl šéf nemocnice Tomáš Fiala.

Například na lehké sádrové obvazy si pacienti dopláceli od 260 do 830 korun. „Zrušení tohoto typu nadstandardů bude znamenat navýšení úhrady například na lehkou sádru až na 1116 korun," dodal Tomáš Fiala.

Zájem lidí o nitrooční čočky nám potvrdili i na očním oddělení nemocnice. „Bohužel, lidé o zrušení moc neví. Stále se ptají na možnosti nadstandardu," řekla jedna ze sester. Jméno zveřejnit nechtěla, redakce ho ale zná.

Toto tvrzení potvrdila i Blanka Vašíčková (54) ze Strakonicka. Celý život pracuje v v zemědělství. „Zatím jsem nic takového nepotřebovala. To ale neznamená, že se to nestane. O tom, že jsou nadstandardy zrušené, vím až o vás. Škoda."

Jde o to, že právě část výkonu uvedeného ve vyhlášce hradila zdravotní pojišťovna. Takto jsou tyto výkony již opět zcela mimo systém zdravotního pojištění – jako tomu bývalo dříve před vydáním příslušné vyhlášky. Další dvě změny – zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici na 100 korun a pokuty za nevybírání poplatků – mají odloženou účinnost k 31. prosinci 2013.