Součástí společenského setkání bylo představení modernizovaného Radiodiagnostického oddělení. Primář interního oddělení MUDr. Ivo Horný odborně hovořil o vzniku nového centra. Prohlídka speciálních přístrojů upoutala pozornost všech. „Přístroje nám pomáhají s určováním správné diagnózy, díky jasnému obrazu,“ řekla MUDr. Martina Odvodová.

Ivana Řandová