Podle ředitele Nemocnice Strakonice Tomáše Fialy jsou si vědomi, že i v době vyhlášení nouzového stavu je nutné dodržovat práva pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných rodinných příslušníků jako osob blízkých.

Ve strakonické porodnici je přítomnost tatínků (třetích osob) u porodů i v současnosti běžnou záležitostí. "Přítomnost otcům je u porodů umožněna, a to i u rodiček, které jsou covid pozitivní a nebo mají příznaky nemoci covid-19," vysvětlil.

KORONAVIRUS HLÁSIT PŘEDEM

Na webu Nemocnice Strakonice zveřejňuje aktuální informace pro těhotné a rodičky, kde naleznou, jak v současné době postupovat. "Je vhodné, aby rodička před příjezdem do porodnice případné příznaky nemoci, onemocnění či pozitivitu telefonicky sdělila, protože zdravotnický personál již pak s takovou situací počítá a připraví vše tak, aby infekcí nebyly ohroženy další osoby," popsal Tomáš Fiala.

Ilustrační foto.
Za práva malých pacientů v nemocnicích během pandemie rodiče bojují výzvou

Péče o rodičku a novorozence se nijak zásadně neliší. "Pokud tatínek nestihne vlastní porod, je mu umožněno přijít za rodičkou a novorozencem a krátce pobýt, opět při dodržení hygienických opatření, také podepisuje čestné prohlášení, že nemá momentálně příznaky infekčního onemocnění a doporučuje se mu použít na obličej respirátor," upřesnil praxi.

Na oddělení šestinedělí platí zákaz návštěv tak, jak je stanoven pro lůžková oddělení. Možná je však individuální domluva ohledně návštěvy v mimořádné situaci při splnění hygienických požadavků.

RODIČ MŮŽE DOPROVÁZET

Dětské oddělení funguje bez rozdílu od běžné praxe. "Hospitalizace jednoho rodiče s dítětem je možná dnes stejně jako v jakékoli jiné době, nezávisle na epidemii či vyhlášení nouzového stavu. Druhému rodiči jsou za stanovených hygienických podmínek návštěvy také umožněny, stejně tak rodičům starších hospitalizovaných dětí," upřesnil Fiala s tím, že vzhledem k epidemické situaci nejsou vhodné návštěvy ostatních osob jako sourozenců, prarodičů, kamarádů a podobně.

Ilustrační foto
Covid v kraji: Téměř 9 tisíc pozitivních, přes 18 tisíc vyléčených

Výjimky lze dle jeho vyjádření učinit po dohodě s lékařem, opět za splnění hygienických opatření. "Vyskytly se nám situace, kdy bylo hospitalizované covid pozitivní dítě a s ním hospitalizovaná covid pozitivní matka, nebo bylo na koronavirus pozitivně testováno dítě a s ním byla hospitalizována covid negativní matka. Vše je o dodržování nastavených hygienických opatření tak, aby nebyly ohrožovány jiné osoby, včetně personálu," objasnil.

SPOLEČNÝ ZÁJEM

Zdravotníci i v této těžké době chápou, že dítě má právo na přítomnost svých rodičů a že rodiče chtějí být nablízku svému dítěti. "To, co je uváděno ve výzvě lékařům a sestřičkám bereme jako snahu naplnit společný zájem při poskytování zdravotních služeb nezletilým i v této nelehké situaci. Závěrem mohu říci, že v nemocnici v tomto směru nemáme problémy," řekl Tomáš Fiala.

Stejně respektují práva pacientů také v Nemocnici Jindřichův Hradec. To potvrdil primář dětského oddělení Jakub Rytiř. "Práva rodičů nijak neomezujeme, mohou ležet s dítětem v nemocnici, otcové mohou být přítomní u porodu," shrnul krátce, že se zdravotníci snaží právo na přítomnost rodičů s ohledem na probíhající epidemii covid-19 nenarušovat.

RODIČE SE MUSÍ CHRÁNIT

 Nadále je možná přítomnost otce u porodu i jeho návštěvy narozeného dítěte. "Pobyt jednoho z rodičů hospitalizovaných dětí je možný vždy. Rodiče prosíme o nošení ochranných pomůcek a dodržování našich provozních nařízení," vysvětlil primář Rytíř.

 Přítomnost rodičů na operačních sálech neumožňují. "Respektuje doporučení anesteziologické společnosti," uzavřel.