Strakonice

Obyvatelé Strakonic v příštím roce opět zaplatí víc za vodu. Z čeho vychází výpočet ceny vodného a stočného?

„Ve středu 14. prosince na svém zasedání schválili zastupitelé města Strakonice cenu vodného a stočného a zároveň i výši nájemného na rok 2017, a to v následující výši: vodné 49,23 Kč a stočné 30 Kč (bez DPH) a 56,61 Kč a 34,50 Kč (s DPH). Cena je nejnižší možná ve vztahu k podmínkám udržitelnosti dotací, které byly využity při rekonstrukcích Úpravny vody Pracejovice a Čistírny odpadních vod Strakonice. S cenou roste i nájemné, které městu Strakonice odvedeme v roce 2017."

Jak lze vysvětlit pojem udržitelnost dotací?

„Udržitelnost dotací je jakýsi soubor povinností, které se město rozhodlo v budoucím období (zde je to myslím 10 let) plnit, pokud mu bude dotace poskytnuta. Jednou z podmínek udržitelnosti v tomto případě, tedy čerpání dotací z Ministerstva ŽP, bylo držet dalších deset let cenu na jakési přesně kalkulované výši. Protože tato cena, tedy ta předepsaná podmínkami udržitelnosti, je vyšší, než jaká by se teoreticky mohla kalkulovat, stala se v posledních letech nejnižší možnou cenou. Naše společnost formou nájemného odvádí do vodohospodářského fondu část peněz, které vybereme na vodném a stočném od občanů. Problém byl v tom, že se takto vybrané finance dosud nedaly použít jinde, nežli ve vodohospodářství. Po posledních úspěšných jednáních vedení radnice, která trvala téměř dva roky, ale nastal průlom a pokud se zachová dostatečný objem pro vodu, může se zbytkem takto vybraných peněz město naložit podle svého uvážení."