Sedmý ročník hasičské soutěže pro děti Otavský Plamínek je na spadnutí. Mladí hasiči si změří své síly v sobotu 3. květnaa od 13 hodin v areálu pod Hvězdou ve Strakonicích. Kde se ale soutěž vzala? Zeptali jsme se ředitele strakonických hasičů Oty Šmejkala, z jehož hlavy nápad vzešel. „Chtěli jsme podpořit mládežnickou činnost v okrese," vysvětlil.

V čí hlavě a kdy se zrodila myšlenka na Otavský Plamínek?

Myšlenka na uspořádání soutěže pro mladé hasiče se zrodila v mé hlavě již v roce 2007. Podařilo se ji ale plně realizovat ve spolupráci s okresním Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska až o rok později. Chtěli jsme podpořit mládežnickou činnost v okrese a přitáhnout do centra města akci, která by ukázala jednu z možných volnočasových aktivit dětí, a která navíc vychovává nastupující generaci záchranářů.

Vzpomenete si ještě na ten první ročník? Jaký byl?

První ročník mám stále před očima. Stáli jsme 3. května 2008 pod Hvězdou na zelené louce a s napětím čekali, až to celé spustíme a jak to dopadne. Akce se konala jako samostatná soutěž kolektivů mladých hasičů a předcházela jí několikaměsíční příprava, kdy jsme doslova vařili z vody. Nakonec se podařilo sehnat finanční prostředky na její zajištění a mohli jsme jít do toho. Prvního ročníku se tehdy zúčastnilo čtrnáct kolektivů. Připravili jsme pro ně program, přizvali ke spolupráci i strakonickou policii a tak to běží již sedmým rokem. Ohlasy na první ročník ukázaly, že to půjde a že se rozhodně nejedná o ročník poslední.

Od té doby hodně vody odteklo. Co se změnilo?

Za sedm let své existence se Otavský Plamínek rozhořel z malé jiskřičky v pořádný plamen, který každým rokem nabíral na síle, až se prohořel do dnešní podoby. Od původní jednorázové akce jsme v průběhu sedmi let dospěli až k celoročnímu projektu, jehož aktivity jsou určeny všem dětem předškolního i školního věku. Soutěž získala prestiž, uznání a každoročně se jí postupně účastnilo více a více družstev. Vše vyvrcholilo v roce 2012, kdy soutěžilo 40 družstev, což je v podstatě okresní maximum. Od roku 2010 se pravidelně účastní i družstva v kategorii přípravka, tedy děti do šesti let. Pátý ročník byl navíc obohacen i o naše mimokrajské hosty. Zavítala k nám totiž dvě družstva z klatovských Soběšic. Postupně jsme zapojili i další partnery. A též nám naše mažoretky Miniotavanky poporostly spolu s Plamínkem o sedm let.

Komu je projekt určen a co nabízí?

Veškeré dění v rámci projektu je o dětech a pro děti. A ty v něm hrají hlavní roli. Ať jsou to mladí hasiči, školáci, nebo i ti, kteří svůj volný čas tráví aktivně v rámci své zájmové činnosti. Snažíme se je podpořit po všech stránkách. V rámci projektu pořádáme již výše zmíněnou soutěž mladých hasičů. Na více než deseti základních školách okresu organizujeme místní kolo soutěže Mladý záchranář, v závěru května pořádáme na naší strakonické stanici dětský den, v průběhu celého roku dny otevřených dveří na požárních stanicích našeho územního odboru, pořádáme i besedy na téma požární ochrana a ochrana obyvatel.

Máte s Plamínkem nějaké plány do budoucna?

Otavský Plamínek představuje celoroční systematickou práci s dětmi a mládeží, jejíž výsledky se pozitivně odráží ve vědomostech a dovednostech dětí. Důležité pro nás je například to, že došlo k obnově činnosti některých kolektivů mladých hasičů, které ji v minulosti přerušily nebo ukončily. Věříme, že i naše projektové aktivity přispěly k znovuobnovení a k navázání na tradici práce s dětmi na úseku požární ochrany. Je to tak dobře pro všechny, neboť v soutěžící mladé generaci, která zná hasičskou problematiku i oblast ochrany obyvatelstva, jsou mnohdy nástupci současných záchranářů profesionálních nebo dobrovolných. Důležité tedy bude i v této náročné době pokračovat nadále v nastolené cestě, která se ukázala jako správná. Například v roce 2013 jsme obdrželi i celostátní ocenění našeho kolektivu šesti lidí, který pořádá projektovou soutěž Mladý záchranář.
Podařilo se nám zapojit i další organizace a instituce. Celý projekt je zajišťován mimorozpočtově. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim partnerům za finanční a materiální pomoc. Bez nich by se jen těžko dalo realizovat Otavský Plamínek v rozsahu, ve kterém ho známe dnes.

Program:
 13.00 hodin – zahájení
 13.10 – 13.45 – vystoupení strakonických mažoretek
 14.00 – 17.00 – soutěž dětských kolektivů v požárním útoku
 Doprovodný program: skákací hrad, BESIP, vojáci z 25. plrp, malování a mnoho dalšího