Pro některé je to haluzna na konci města bez jakéhokoli využití, pro jiné připomínka historie, která by se měla obnovit a zachovat.

Dosavadním majitelem Krčkovny je město Blatná, které chtělo objekt prodat. Důvodem je údajně zchátralost domu a to, že pro něj město nenachází žádné vhodné využití.

Spolek navíc z. s. usiluje o jednání s městem, žádá o zrušení záměru prodat uvedenou nemovitost (cca 5 tisíc čtverečních metrů pozemků) a o zahájení veřejné diskuse o jejich budoucím využití pro veřejnost. „Jako alternativu prodeje navrhujeme vytvořit v domku zázemí budoucího lesoparku (občerstvení, vyhlídka na město) a budování veřejné růžové zahrady," říká za Spolek navíc Pavla Váňová Černochová.

Na veřejné debatě o Krčkovně bylo 4. prosince 80 lidí a podobný počet se vydal i na procházku k objektu. Je vidět, že osud Krčkovny není Blateňákům lhostejný.