S mírným zpožděním vznik republiky v roce 1918, ale na den přesně připomenou také konec Velké války 11. listopadu 1918, kdy bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Začátek oslav je ve 14 hodin mší na návsi v kapličce.

Program:
14:00 – mše v kapličce na návsi v obci Čepřovice
15:00 – vysazení lípy svobody v obci Čepřovice
16:00 – přednáška o odívání 1. Republiky s paní Petrou Kurschovou
16:00 – přednáška o významných osobnostech a rodácích z okolí Strakonic
19:00 – vystoupení sester Havelkových a módní přehlídka
Vstup 100 Kč.