„Cílem výcviku bylo připravit, zdokonalit a přezkoušet osádky bojových vozidel S-10M2D, družstvo průzkumného čidla ReVISOR a týmy místa bojového velení RACCOS před nadcházejícími bojovými střelbami,“ informovali vojáci z třetí baterie 252. protiletadlového oddílu.

Výcvik probíhal na cvičištích Pískovna a Oldřichov pod velením kapitána Rostislava Růžičky. Vojáci se zdokonalovali ve velení a řízení palby a zachytávání imitovaných vzdušných cílů, včetně RC modelu letadla, který pro potřeby výcviku poskytnul instruktor z oddělení bojové přípravy. Detekci cílů zajišťovalo průzkumné čidlo ReVISOR.
Během výcviku operátoři zachytili kolem devadesáti imitovaných vzdušných a pozemních cílů, a to ve dne i v pozdních nočních hodinách. Palebné týmy z místa bojového velení RACCOS a operátoři protiletadlových raketových kompletů S-10M2D splnili náročná kritéria přezkoušení a jsou tak připuštěni k bojovým střelbám.