V uplynulých dnech nás na Strakonicku opustili:

Pohřební služba města Blatné

16. 8. Bohuslav Ředina, ned. 85 let, Bezdědovice

Pohřební služba Hanuš Štěkeň Strakonicko, Volyňsko, Blatensko

18. 8. Helena Martincová, 84 let, Kestřany

18. 8. Magdalena Holmanová, 75 let, Strakonice

20. 8. Zdenka Smolová, ned. 91 let, Radomyšl