Pohřební služba města Blatná

Alena Vlčková, ned. 74 let, Blatná

Pohřební služba Hanuš Strakonicko – Štěkeň, Volyňsko, Blatensko

Jolana Koubová, 95 let, Předslavice

Jan Křenek, 73 let, Katovice

Stanislav Pichlík, ned. 68 let, Nové Kestřany

Jaroslav Bažata, 91 let, Kozlov

Jaroslav Hadrava, 75 let, Strakonice