Pohřební služba města Blatná

17.5. Marie Nejedlá , 79 let, Blatná

17.5. Vladimír Kovář, ned. 76 let, Blatná

Pohřební služba Hanuš Strakonicko – Štěkeň, Volyňsko, Blatensko

13.5. Marie Kašpírková, 80 let, Cehnice

17.5. Pavel Pytner, 77 let, Bezdědovice – Praha

17.5 Jiří Jelínek, 65 let, Rovná

18.5. Ing. Josef Frček, 65 let, Strakonice

19.5. Jana Faslíková, 78 let, Střelské Hoštice

20. 5 Blažena Pelešková, 87 let, Chrašťovice

21.5. Zdena Cardová, 52 let, Strakonice