Pohřební služba města Blatná

Marie Bulková, ned. 70 let, Blatná

Jaroslav Kubeš, ned. 84 let, Lnářský Málkov

Pohřební služba Hanuš Strakonicko – Štěkeň, Volyňsko, Blatensko

Marie Miklasová, 67 let, Nová Ves