Jako první byly práce zahájeny na silnici z Blatné do Buzic, dokončeny by měly být do 29. dubna. Od 4. května budou následovat úseky Vahlovice – Skaličany a Kocelovice – Předmíř, od 11. května Bělčice – Hostišovice, poslední týden v květnu by se v souběhu s poslední fází opravy Nádražní ulice v Sedlici měl pokládat nový povrch v úseku Sedlice – Škvořetice. Přesné termíny ostatních oprav zatím nejsou známy, vše by mělo být hotovo do 30. června. Nejrozsáhlejší dopravní omezení způsobí oprava silnice Vahlovice – Skaličany. Uzavírka je povolena do 13. května. Objížďka pro nákladní automobily bude vyznačena přes Novou Hospodu, pro osobní automobily přes Pacelice, Škvořetice (opačně přes Mužetice a Sedlici), Lom a Neradov. Z Uzenic bude směr Blatná vyznačen přes Černívsko, Chobot a Paštiky. V úseku Lom – Škvořetice – Pacelice – křižovatka se silnicí I/20 bude dočasně zakaz vjezdu nákladních automobilů, mimo dopravní obsluhy. Stejné opatření bude na silnici II/175 od Pohoří na Myštice. Linkové autobusy nebudou obsluhovat zastávku Skaličany ani Vahlovice a z Blatné do Myštic pojedou přes Buzice a Lacinou (bez zastavení).