Důvodem je oprava mostu. Stavba bude probíhat ve třech navazujících etapách, při nichž nebyly stanoveny objízdné trasy. Doprava bude vždy vedena obousměrně ve zbývající části vozovky silnice I/4. Pracovní úsek bude vymezen v délce maximálně 50 metrů. Při stavbě bude zachován bezpečný průchod chodců a možnost volného průjezdu vozidel IZS.