V souvislosti s touto akcí nechá město zhotovit veřejné osvětlení v prostoru stávajících laviček. Výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu město zaslalo několika dodavatelům.