„Ještě v září se uskuteční druhá část rekonstrukce, při které bude opraven hlavní chodník u budovy sprch a převlékáren,“ uvedl šéf provozu Karel Dvořák.

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města (STARZ) financuje svůj provoz a drobnější opravy z celoročního příspěvku města. „Pro letošní rok byl tento příspěvek ve výši 24,6 milionu korun, loni kolem 21 milionů,“ řekla vedoucí finančního odboru města Jitka Šochmanová.

Nyní se uskuteční druhé výběrové řízení na rekonstrukci šaten krytého bazénu. Ta by měla být realizována v létě 2019, podle Karla Dvořáka by do provozu měly být nové šatny uvedeny hned v září.