Uzavřena bude kvůli rekonstrukci kanalizace komunikace, která propojuje sídliště 1. máje a lokalitu „U jatek“ za mostem přes řeku Otavu. Uzavřeno bude na dobu 14 dnů do 22. října. Pro dopravu bude vždy na místní komunikaci Sídliště 1. máje zachován jeden jízdní pruh pro obousměrný provoz.

Pro chodce je až do 27. října úplně uzavřen chodník v ulici Volyňská a to v prostoru od křižovatky s ulicí Hraniční po křižovatku s Tovární ulicí. Důvodem je oprava. Po dobu stavebních prací dojde ve dnech 14. a 15. října také k omezení užívání zastávky Strakonice, Volyňská ve směru do centra města. Tato zastávka bude v uvedené dny zrušena, a to bez náhrady. Jde o MHD ve směru na Starý Dražejov a linkové autobusy na od Volyně a Českých Budějovic.

Pravidelná linková osobní doprava:
380230 Strakonice – Volyně – Předslavice, Marčovice
Linky MHD Strakonice
385002: Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.
385005: Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Dočasně zrušená zastávka:
- spoj č. 14 linky 380230 Strakonice – Volyně – Předslavice, Marčovice
- spoj č. 10 linky 380780 Blatná – Strakonice – Vodňany – České Budějovice
Termín dočasného zrušení zastávky: 14.10.2017 – 15.10.2017
Dočasné zrušení zastávek se týká také linek MHD.