Rekonstrukce přeložky u Vodňan měla podle původních plánů začít 1. srpna. Nestalo se tak. Důvod vysvětlila ředitelka českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková. „Jelikož se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, celý schvalovací proces zakázky probíhá dle zákona. Dne 21. července byly otevřeny obálky s nabídkami a od tohoto termínu probíhá veškerá potřebná administrativa," vysvětlila.
Přesné datum, kdy se stavbou začnou, ale zatím známé není. „Pevný termín zahájení a ukončení stavebních prací bude znám po ukončení všech zákonných lhůt procesu veřejné zakázky, kdy bude podepsaná smlouva se zhotovitelem," uvedla.
Jasné už je, že opravu bude provádět sdružení Eurovia – Strabag. Částka, za kterou bude obchvat opraven, byla vyčíslena na více než 137 milionů korun bez DPH.
Rekonstrukce povrchu vozovky a úprava nevyhovujícího připojovacího pruhu ve směru od Strakonic uzavře obchvat na tři měsíce. Jak už dříve za ŘSD řekl Tomáš Voráček, úplná uzavírka je nutná. „Zkrátí se tak doba opravy," zmínil se.
Rekonstrukce rozbitého úseku byla v plánu už loni. Ředitelství silnic a dálnic ale tehdy stavební povolení nedostalo, jelikož nebyly vypořádané pozemky. Stavební povolení získalo ŘSD letos na jaře. Podle něj musí být stavba hotová nejpozději do prosince letošního roku.