Kvůli protipovodňovým opatřením měli ve Volyni vykácet 82 vzrostlých stromů. Nakonec jich zřejmě bude o 21 méně. Strakonickému deníku to potvrdil starosta města Václav Valhoda. „Došlo ke změně projektové dokumentace, a to v oblasti 
u koupaliště," zmínil se.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který se do věci vložil, tento krok těší. „Náš návrh vést protipovodňovou hráz a zeď takovým způsobem, aby mohla zůstat většina stromů na tomto místě zachována, byl projektantem schválen a přepracován," podotkl za ČSOP Jan Juráš.
Jednatel společnosti VH-TRES, s. r. o., která protipovodňová opatření projektuje, Daniel Vaclík dodal, že předchozí návrh navazoval na část původní hrázky a chránil areál po obvodu, protože zásah dovnitř areálu se jevil provozně a památkově problematický. „Toto řešení levnější zemní hrázkou znamenalo větší počet vykácených stromů. Pokud je dnes obecně únosné přejít vnitřkem areálu zídkou, což se ukázalo jako možné, pak jsme milerádi řešení upravili," zmínil se. Současně dodal, že půjde o dražší variantu.
Nyní zbývá počkat, zda strakonický odbor životního prostředí vydá územní rozhodnutí. Jasno má být do 
20. února.

Břízy Na Zvěřinci budou muset pryč

Ochránci životního prostředí našli při jednáních o protipovodňových opatřeních společnou řeč s městem Volyně.
Zatímco v oblasti u plovárny zůstane 21 stromů stát, v lokalitě Na Zvěřinci bude muset ustoupit 17 bříz. Český svaz ochránců přírody původně navrhoval prostor využít ke kontrolovanému rozlivu, a to posunutím hrází směrem od řeky. „To bohužel není možné z důvodu umístění kanalizačních sběračů v blízkosti řeky," podotkl za ČSOP Jan Juráš.
Břízám navíc do karet nehraje také dendrologický posudek, který je hodnotí jako stromy v dlouhodobějším horizontu neperspektivní. To potvrdil i Miroslav Šobr ze strakonického odboru životního prostředí. „Tyto stromy se ukázaly jako dlouhodobě neperspektivní. Budou tedy nahrazeny novou výsadbou," uvedl.
S tím ČSOP souhlasí. „Zatím to vypadá na kompromis v podobě výsadby nové aleje dlouhověkých dřevin," poznamenal Jan Juráš.
Zbývající dřeviny, které by měly ustoupit plánované stavbě, se nacházejí u ČOV. V mnoha případech se ale jedná o stromy se zhoršenou vitalitou nebo drobnější dřeviny v jinak zapojeném porostu. Ekologický dopad tak v tomto místě nebude tak výrazný.
Starosta města Václav Valhoda ale upozornil, že pokud bude současný návrh schválen, neznamená to, že stromy okamžitě zmizí. „Kácení stromů nastane až v případě, že bude vydáno územní rozhodnutí a seženeme na stavbu peníze," zmínil se.
To by mohlo být problematické. Při původním návrhu město Volyně počítalo s částkou 72 milionů korun.
Změna řešení protipovodňových opatření v oblasti u plovárny, kdy namísto hrázky podél areálu má vést zídka uvnitř areálu, podle jednatele společnosti VH-TRES s.r.o.Daniela Vaclíka cenu zvýší. „Navyšování peněz tak může ohrozit celou stavbu. Předložené řešení se pohybuje nákladově hodně na hraně stanovené meze," řekl.
Město Volyně chce spolu s Povodím Vltavy zažádat o dotace z Evropské unie. Odpovídající grant ale prozatím vypsaný není.