Krajský soud v Č. Budějovicích 20. listopadu označil říjnové volby za neplatné.

O novém termínu opakovaných voleb rozhodl ministra vnitra Jan Hamáček. Deníku to potvrdila Alena Karvánková z krajského úřadu. „Má na to 30 dnů, ale už nyní vám mohu říci, že opakované volby budou 16. března 2019 od 7 do 22 hodin.“

Město je v současné době bez fungujícího zastupitelstva. Dosavadní rada (včetně starosty a místostarostů) vykonává své pravomoci, a to až do zvolení rady nové.

Nadto má pravomoc přijímat pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtová opatření. K určitému omezení činnosti obce dojde, neboť některé činnosti, které spadají do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, nebude město schvalovat. Mezi tyto patří například schvalování rozpočtu, prodej nemovitého majetku obce, schvalování darů v částkách nad 20 000 Kč a poskytování dotací v částkách nad 50 000 Kč.