Tento vyšší komfort pro pacienta je možný díky tomu, že ve Strakonicích vzniklo jedno z regionálních onkologických center (ROC), která mají možnost úzce spolupracovat s komplexními onkologickými centry (KOC), která jim předávají část svého lékového portfolia.„ Aby nemocnice získala od Všeobecné zdravotní pojišťovny statut Regionálního onkologického centra, musela splnit především personální, ale také technické a odborné požadavky,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Regionální onkologické centrum je už třetím tzv. centrovým pracovištěm strakonické nemocnice.

Centrová pracoviště pacientům poskytují vysoce odbornou a specializovanou péči. Ve Strakonicích ji pacienti využívají také v oblasti očního lékařství v Centru péče o zrak a na neurologickém oddělení ji poskytuje Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Podle tisková mluvčí strakonické nemocnice Kateřiny Koželuhové zajišťují ve Strakonicích péči o onkologické pacienty dva zkušení lékaři. Pacienti, kteří se aktuálně léčí se zhoubným nádorem, docházejí do onkologické ambulance na pravidelné kontroly. V aplikační místnosti jsou nemocným podávány infuze chemoterapie a nově mohou být podávány i vybrané tzv. centrové léky. „Moderní onkologická léčba umí zacílit pouze na nádorovou buňku, kterou je potřeba zničit (tzv. biologická léčba), moderní imunoterapie "učí" reagovat imunitní systém pacienta tak, aby sám začal proti nádorovým buňkám bojovat,“ vysvětluje hlavní výhody moderních onkologických léků vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Václav Janovský.

Každý rok projde strakonickou onkologií na tisíc pacientů. Nejčastěji podstupují léčbu národů prsu, prostaty, trávicího traktu, plic a melanomu. Onkologická ambulance jim poskytuje komplexní péči a léčbu nejen díky erudovaným lékařům, ale také díky technickému zázemí, ve kterém mohou farmaceuti bezpečně připravovat infuze s cytostatiky, tedy infuze, podávané pacientům při chemoterapii.