Každý zúčastněný sportovec nejprve seznámil posluchače se svojí sportovní disciplínou, svými sportovními úspěchy a pak se podrobil křížovému výslechu – připravené otázky se specializovaly na počátky sportovní činnosti obecně, na věk, kdy jmenovaní vstoupili na sportovní dráhu ve své sportovní disciplíně, jaké země se sportem navštívili, co se

jim v navštívených zemí nejvíce líbilo, a jaké ceny – medaile za své sportovní výkony obdrželi. Otázky také padaly na náročnost přípravy, délku tréninků, počet tréninkových jednotek za jeden den, úrazy…

Zájem tazatelů byl i na osobní život jednotlivců, zda chodili na rande, tancovat, zda pijí pivo, co se jim na jejich sportu nejvíce líbí a zda chtěli někdy se svojí disciplínou skončit a proč. Otázek by byla celá řada, ale čas vymezený pro besedu byl neúprosný.

Vyhrál oštěp

Po besedě sportovci ukázali své sportovní vybavení a jak náročná je jeho příprava před vrcholným závodem, co všechno se musí připravit, udělat a jak se rozcvičit, aby výkon byl co nejlepší. Největší úspěch a ovace patřily Ireně Šedivé – Gyllarové, která s sebou přivezla nejen závodní oštěp, ale i oštěpy cvičné a každé dítě domova si mohlo několikrát pod jejím vedením odhodit opravdový i tréninkový oštěp.

Vše jednou začíná, ale také končí. Nastal čas loučení – společná fotka dětí z DD se sportovcem, podepsání fotografii s věnováním. Na oplátku děti předaly upomínkové předměty z vlastní keramické dílny, kalendář na rok 2020 s fotografiemi z jejich činnosti a pozvaly hosty k další návštěvě zařízení.

Akce, která vzešla jako návrh filantropa Tomáše Slavaty – přítele všech dětských domovů a organizátora řady akcí pro DD, měla pozitivní dopad na všechny účastníky. Dětem ukázala, že bez soustředění, opakované náročné práce se

vrcholový sportovní výkon nedosáhne, jmenovaným sportovcům pak život dětí ve státním zařízení, kde je dostatek prostoru nejen pro sportovní vyžití, ale i pro možnosti uplatnit se v umění – zpěvu, keramické tvořivosti a řadě dalších oborech, pokud o ně přítomní projeví zájem.

Jiří Pán, statutární zástupce ředitelky školy v DD Volyně